Hướng dẫn  |  Bình luận

LoL 2048

0
0

Kết hợp các vật phẩm để tạo thành Tam Hợp Kiếm!

Hãy đăng nhập Facebook để có thể lưu điểm và khoe cho bạn bè!
Kỷ lục cao nhất hiện tại thuộc về Vũ Tiến Thành: 132916 điểm

Hướng dẫn: Dùng các phím mũi tên hoặc W, A, S, D để di chuyển những vật phẩm. Khi 2 vật phẩm cùng loại nằm cạnh nhau, chúng sẽ tự động hợp nhất!


Giá trị Vật phẩm
2 Kiếm Doran
4 Huyết Trượng
8 Kiếm Răng Cưa
16 Cuốc Chim
32 Kiếm BF
64 Linh Hồn Khủng Long
128 Cung Xanh
256 Ma Vũ Song Kiếm
512 Huyết Kiếm
1024 Vô Cực Kiếm
2048 Tam Hợp Kiếm